Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151

Активности пројекта

 

Активности пројекта :

 1. Управљање пројектом;
 2. Информациона кампања;               
 3. Обука "Повећање атрактивности туристичких локација";         
 4. Размена искустава за интерпретацију нових и обновљених туристичких атракција;              
 5. Реконструкција градског парка у Сурдулици - I фаза и његова трансформација у туристичку атракцију;
 6. Конзервација, рестаурација, реконструкција и експонирање музејске локације у селу Видраре – Стара основна школа из 1848. године;
 7. Конзервација, рестаурација, реконструкција и експонирање музејске локације у селу Видраре – Туњаковски хан из 1820;
 8. Конзервација и експонирање цркве „Св.Богородице“  из XIV века и остаци ранијих зграда испред ње, село Осиковица;
 9. Грађевински и ауторски надзор над активностима реконструкције;
 10. Припрема и реализација музејских експозиција у Старој основној школи и Туњаковском хану у селу Видраре;
 11. Набавка опреме за унапређење туристичке атрактивности локација и обезбеђивање приступа њима;
 12. Промоција туристичких локација у повећању туристичке атрактивности.