Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151

Грађевински и ауторски надзор над активностима реконструкције

   Грађевински надзор надгледа законски почетак изградње, врши контролу над комплетним и коректним израдом аката и евиденције током изградње, врши контролу над усклађеношћу са захтевима за безбедне и здраве услове рада током изградње.

 

   Ауторски надзор је одговоран за квалитетан рад конзерваторских активности, рестаурацију и реконструкцију музејских споменика у селу Видраре – Стара основна  школа из 1848. године и Туњаковски  хан из 1820. Године, те  конзервацију и екпонирање  цркве „Св. Богородице“  из XIV  века и остатака ранијих зграде испред ње у селу Осиковица;

 

Активност је завршена.