Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151

Конзервација и експонирање цркве „Св.Богородице“ из XIV века и остаци ранијих зграда испред ње, село Осиковица

   Кроз реализацију ове активности ће се повећати туристичка привлачност архитектонског споменика - непокретних културних вредности „локалног значаја“. У том циљу ће се спровести мере за очување и експозицију археолошких локалитета. Главни пројекат предвиђа акцију утврђивања оригиналних археолошких остатака око њега, укључујући и механичко чишћење, биоцидни и хербицидни третман камена, јачање камених зидова и надзидавање до оригиналне висине до 0,5 м, те формирање венца на зиду; мере за експонирање - очување и приказивање оригинала и постављање информативних табли и канти.nti.

 

Резултати :

 

  • Завршене су конзервација и излагање археолошког места ;

  • Постављене су експозиционе плоче, које представљају археолошки споменик.