Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Пројектни "Развој туризма у пограничном региону Бугарске и Србије кроз креирање туристичких атракција и изложби репрезентативних културних и историјских локалитета у општинама Сурдулица и Правец" са референтним бројем СВ007.1.11.151

Управљачки тим

Менаџер пројекта (РС) - Сусанна Станковић Алеxић
Одговорна за опште управљање свим активностима, кординацију између партнера, извештаје ревизије и напретка пројекта и постигнутим резултатима;


Kординатор (БГ) - Габриела Антонова Антонова
Одговорна за имплементацију активности на пројекту у Бугарској, Заједнички Секретар, кординација са партнером у Републици Србији, извештавање о напретку пројекта у Бугарској;


Асистент пројекта (РС) - Драган Момчиловић
Одговоран за развој досијеа о пројекту, комуникацијом са управним телом, извођачима, медијијма, партнерима, итд.


Технички асистент (БГ) - Татјана Иванова Борисова
Одговорна за припремање и доставу документације и информација главном партнеру, заједничком секретару, главним кореспондентом, помоћ кординатору за комуникацију.


Главни рачуновођа (РС) - Санела Станисављевић
Одговорна за рачуноводствене трошкове партнера у Републици Србији, сачињавање заједничких захтева за плаћањем, фактура и финансијских извештаја, дистрибуцију износа добијених на основу ПП-а;


Асистент рачуновођа (БГ) - Лyдиа Илиева Расшкова
Одговоррна за рачуноводство и припремање финансијских докумената и извештаја за бугарског партнера и презентацију захтеваних финансијских докумената и информација Главном рачуновођи;